Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:30 samt

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

December

22 - Gudstjänst. Olof N.

25 - Gudstjänst. Marcus S. OBS kl 10.

25 - Ungdomsgrupp. Övernattning 18:30.

26 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Gunnar N.

29 - Gudstjänst med dop. Gunnar N.

2020

Januari

1 - Gudstjänst. Gunnar N.

5 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

6 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

10-12/1 - Gästpredikant Göran Holmgren.
10 - 18:30, 11 - 17:00 + ca 19:00, 12 - 11:00

15 - Bibelstudium. Marcus S.

19 - Gudstjänst. Marcus S.

22 - Bibelstudium. Gunnar N.

26 - Gudstjänst. Gunnar N.