Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2020

April

1 - Bibelstudium

5 - Gudstjänst

9 - Skärtorsdag kl 18:30

10 - Långfredag kl 14:00

11 - Ungdomsgrupp

12 - Påskdagen kl 14:00

13 - Annandag påsk kl 11:00

19 - Gudstjänst (samt årsmöte.)