Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 17:30

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

Augusti

4 - Nattvardsgudstjänst. Predikan Gunnar N. Skriftemål Marcus S.

11 - Gudstjänst. Predikan Olof N.

18 - Gudstjänst. Predikan Marcus S.

21 - Bibelstudium. Gunnar N.

25 - Gudstjänst. Predikan, Gunnar N.

28 - Bibelstudium, Marcus S.

30-31 - Ungdomsgrupp, 16:00. Övernattning.

September

1 - Nattvardsgudstjänst. Predikan Marcus S. Skriftemål Gunnar N.

4 - Bibelstudium, Gunnar N.

8 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning: Gunnar N.

11 - Bibelstudium, Marcus S.

15 - Gudstjänst. Gunnar N.

18 - Bibelstudium. Gunnar N.

22 - Gudstjänst. Marcus S.

27-29 - Gästpredikant Mikael Fältros.
-27:e 18:30, 28:e 17:00, 29:e 11:00.