Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 17:30

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

Juli

14 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

21 - Gudstjänst. Predikan, Gunnar N.