Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:30 samt

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2020

Februari

2 - Gudstjänst. Olof N

5 - Bibelstudium. Gunnar N.

9 - Gudstjänst med nattvard. Predikan Marcus S. Skriftemål Gunnar N.

12 - Bibelstudium. Marcus S.

16 - Gudstjänst. Gunnar N.

19 - Bibelstudium. Gunnar N.

23 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Gunnar N.

26 - Bibelstudium. Gunnar N.

29 - Ungdomsgrupp.

Mars

1 - Gudstjänst med nattvard. Predikan Gunnar N. Skriftemål Marcus S.

4 - Bibelstudium. Marcus S.

8 - Gudstjänst. Marcus S.

11 - Bibelstudium. Gunnar N.

14 - Ungdomsgrupp.

15 - Gudstjänst. Gunnar N.

18 - Bibelstudium. Olof N.

22 - Gudstjänst. Marcus S.

25 - Bibelstudium. Gunnar N.

29 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Gunnar N.