Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 17:30

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

April

26-28 - Gästpredikant Reidar Thorbjørnssen.
26:e kl 18:30, 27:e kl 17:00, (två möten). 28:e kl 11:00.

Maj

1/5 - Bibelstudium, Gunnar N.

5/5 - Nattvard, predikan Marcus S, skriftemål Gunnar N.

8/5 - Bibelstudium, Marcus S.

12/5 - Gudstjänst, Gunnar N.

15/5 - Bibelstudium, Gunnar N.

19/5 - Gudstjänst, Marcus S.

22/5 - Bibelstudium, Marcus S.

26/5 - Gudstjänst med söndagsskola, inledning Gunnar N.

30/5-2/6 Läger, se separat schema.