Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 17:30

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:30.

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

November

2 - Gudstjänst. Gunnar N.

3 - Gudstjänst med nattvard. Predikan Marcus S. Skriftemål Gunnar N.

6 - Bibelstudium. Marcus S.

9 - Ungdomsgrupp.

10 - Gudstjänst. Gunnar N.

13 - Bibelstudium. Marcus S.

17 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

20 - Bibelstudium. Gunnar N.

23 - Ungdomsgrupp.

24 - Gudstjänst. Marcus S.

27 - Bibelstudium. Marcus S.