Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:30 samt

Gudstjänst söndagar 14:00 om ej annat anges.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2019

November

30 - Ungdomsgrupp - Sångkväll. OBS datum!

December

1 - Gudstjänst med nattvard. Predikan Gunnar N. Skriftemål Marcus S.

4 - Bibelstudium. Gunnar N.

8 - Gudstjänst. Marcus S.

11 - Bibelstudium. Marcus S.

15 - Gudstjänst. Gunnar N.

18 - Bibelstudium. Gunnar N.

21 - Ungdomsgrupp. Övernattning 18:30.

22 - Gudstjänst. Olof N.

25 - Gudstjänst. Marcus S. OBS kl 11.

26 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Gunnar N.

29 - Gudstjänst. Marcus S.

2020

Januari

10-12/1 - Gästpredikant Göran Holmgren.